CreaWorks Kft.Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

 • Jelen Általános Szerződési Felételek (ÁSZF) érvényesek a CreaWorks Kft. által üzemeltetett https://www.krealada.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldalon) keresztül elérhető webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) megrendelhető valamennyi árucikkre. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Webáruházon keresztül történik.
 • Vásárló alatt értendő minden természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany. A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 • A Webáruházban történő vásárlást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.
 • A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 • A megrendelés teljesítéséért a CreaWorks Kft. nem vállal felelősséget, amennyiben az adott termék időközben nem áll rendelkezésre, a CreaWorks Kft. jogosult a megrendelést visszautasítani.
 • A Felek közötti szerződés a megrendelés CreaWorks Kft. által történő visszaigazolásával jön létre.
 • A megkötött szerződés írásba foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a regisztráció adataival és az adott megrendelés során szolgáltatott adatokkal. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar. A CreaWorks Kft. a szerződést iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
 • Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Weboldal szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A Webáruház megrendelői felületének és a CreaWorks Kft.-nek nem feladata és nincs rá lehetősége, hogy tudja, kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli.
 • A CreaWorks Kft. nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.
 • Megrendelésének a Webáruházban történő leadásával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

 

 

 

 

 1. Szerződéses partner adatai:

 

Cégnév:                                         CreaWorks Kft.

Székhely és levelezési cím:        1061 Budapet, Andrássy út 45. 2. em.

E-mail cím:                                    hello@krelada.hu

Cégjegyzékszám:                          01-09-389562

Adószám:                                      27426555-1-42

Cégjegyzésre jogosultak:               Losonczi Éva, ügyvezető

 

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 7713033

 

A CreaWorks Kft. részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

 

Név:                      Coimra ITS Kft.

Székhely:              1037 Budapest, Hunor utca 62. A. lház. fszt. 2.

Telefonszám:       0036 1 406 7758

E-mail:                   info@coimbraits.hu

 

A CreaWorks Kft. nem rendelkezik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódexszel.

 

 1. Regisztráció
 • A Webáruházban történő megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció vagy vásárlás során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, számlázási cím és név (nem kötelező). A Vásárlók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres vásárláshoz a Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi tájékoztatót. A mező kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi szabályzat valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Vásárló A CreaWorks Kft. kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A CreaWorks Kft.-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A CreaWorks Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a CreaWorks Kft.-nek felróható okból hozzáférhetővé válik. Leadott megrendelést érintő adatok további módosítására az ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy központi e-mail címünkön van lehetőség abban az esetben.

 

 1. Megrendelés
 • A Webáruházban megvásárolható termékek tulajdonságait, jellemzőit a termékekhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. Amennyiben a Webáruházban található bármely termék tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a Weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon Vásárlószolgálatunkhoz.
 • A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely bruttó ár (alanyi adó mentes). A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét,  bruttó 990 forint (alanyi adó mentes) a kiszállítás költsége. A felmerülő szállítási költség a szállítás kiválasztását követően a termék ára mellett külön sorban feltüntetésre kerül. A megrendelést visszaigazoló üzenetben külön soron tüntetjük fel a termékek árát és a szállítási költséget.
 • A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a CreaWorks Kft. fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
 • Amennyiben a CreaWorks Kft. minden gondossága ellenére hibás ár kerül az online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a CreaWorks Kft. nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vásárló elállhat vásárlási szándékától.
 • A megrendelést a CreaWorks Kft. a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A CreaWorks Kft.-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 • A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a CreaWorks Kft. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. CreaWorks Kft. a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, esetleges előlegfizetés részleteit, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 • CreaWorks Kft. fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az akciós kínálatot – előzetes bejelentés nélkül – megváltoztassa, az egyes akciók elérhetőségét korlátozza, ill. a meghirdetett akciók kezdési és befejezési időpontját módosítsa. A fenti esetleges változtatásokért a CreaWorks Kft. jogi felelősséget nem vállal.
 • A Webáruházban rendelt termékek továbbértékesítése nem megengedett.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek
 • A Vásárló a vételárat a weboldalon keresztül a Barion rendszerével azonnal bankkártyával teljesítheti. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg, a bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyúltó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A díjfizetést abban az időpontban tekintik teljesítettnek a Felek, amikor a teljesítendő összeg a CreaWorks Kft. bankszámlájára megérkezik. A fizetés során beírt adatokat a CreaWorks Kft. nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe.
 • A kiállított számlát a Vásárló e-mailen és eredeti példányban, a csomagban elhelyezve kiszállításkor is megkapja.
 • Az bankkártyás fizetést vagy átutalást követően a szállítás előtti napon a Vásárló értesítést kap a szállítás várható időpontjáról, annak körülményeiről és a futár elérhetőségéről. Amennyiben lehetetlen a kiszállítás, azt egy héttel később igény szerint újra megpróbáljuk. Amennyiben másodszor is ellehetetlenül a kiszállítás, a CreaWorks Kft. fenntartja a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló a kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap.
 • A házhozszállítás GLS háztól-házig csomagküldéssel történik a kiszállítás, ennek díja bruttó 990 Ft / rendelés.
 • A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 7 A “a készlet erejéig” megjelöléssel ellátott termékek esetében előfordulhat, hogy a megrendelését sajnos a CreaWorks Kft. nem tudja teljesíteni. Amennyiben ez így történik, a CreaWorks Kft. minden esetben értesíti a Vásárlót.
 • Személyes átvételre készpénzes fizetés esetén van lehetőség. A megrendelt dobozokat az alábbi partnerünknél vehetik át és fizethetik ki: FloraMiniWash, cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 33. A termék üzletbe érkezéséről e-mailben értesítik a vásárlót. A Vásárló hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Sorozatosan sikertelen kiszállítás esetén a CreaWorks Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az Vásárló vásárlásait korlátozza (csak előzőleg kiegyenlített vásárlást teljesít), ill. a Vásárló regisztrációját törölje.

 

 • A CreaWorks Kft. a Vásárlót rendelése állapotáról, ill. a teendőkről folyamatosan, e-mail útján tájékoztatja.

 

 1. Kellékszavatosság

 

 • A Vásárló a CreaWorks Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

 

 • A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a CreaWorks Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a CreaWorks Kft. költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a CreaWorks Kft. adott okot.

 

 • A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 • A Vásárló kellékszavatossági igényét a CreaWorks Kft.-vel szemben érvényesítheti.

 

 • A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a CreaWorks Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Elállás
 • A termék átvétele után a Vásárló köteles a termék tartalmát, állapotát, minőségét leellenőrizni és haladéktalanul jelezni CreaWorks Kft. ügyfélszolgálatán, amennyiben valami hiányzik, vagy bármilyen eltérést tapasztal.
 • A fogyasztónak minősülő Vásárló a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Vásárló az elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a CreaWorks Kft.-hez (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikén.

 

A Vásárló ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében szereplő elállási nyilatkozat-mintát is.

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

 • A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza vagy használhatatlanná válik.
 • Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a CreaWorks Kft.
 • . visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a CreaWorks Kft. által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során a CreaWorks Kft. az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a CreaWorks Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

 

 • A Vásárló köteles a CreaWorks Kft. számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló. Visszaküldési postacím: 1061 Budapest, Andrássy út 45.
 • Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. Panaszkezelés
 • A Vásárló a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A CreaWorks Kft. panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

 

 • Szóbeli panasz

A Vásárló szóbeli panaszát a CreaWorks Kft. haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Vásárló a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Vásárló panaszáról a CreaWorks Kft. jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja a Vásárlóval. A jegyzőkönyv másolati példányát a CreaWorks Kft. átadja a Vásárlónak. A panaszt annak beérkezését követően a CreaWorks Kft. megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

 

A telefonon közölt panaszokat a CreaWorks Kft. írásban rögzíti.

 

 • Írásbeli panasz

Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a CreaWorks Kft. megvizsgálja és a vizsgálat eredményéről az Vásárlónak a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Vásárlót a CreaWorks Kft. elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a CreaWorks Kft. vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A CreaWorks Kft. válaszlevelében kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A CreaWorks Kft. tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A CreaWorks Kft. törekszik arra, hogy válaszlevelében a Vásárló valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

Az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat a CreaWorks Kft. öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a CreaWorks Kft. leselejtezi.

 

 • Jogorvoslat

Amennyiben a Vásárló panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Vásárló az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím:                      1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefonszám:         +36 1 450 2598

 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Címe:                    1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím:      1253 Budapest, Pf.:10.

Telefonszáma:       (1) 488-2131

Fax száma:           (1) 488-2186

 

Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Vásárló bírósághoz fordulhat.

 • A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 1. Adatvédelem

A CreaWorks Kft. a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra használja fel. Adatainak kezelésekor a mindenkor érvényben lévő adatvédelmi jogszabályokat tartjuk szem előtt.  A CreaWorks Kft. részletes Adatvédelmi szabályzatát megtalálja a Weboldalon. (www.krealada.hu)

 1. Záró rendelkezések
 • CreaWorks Kft. által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • CreaWorks Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 • Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. CreaWorks Kft. fenntartja a jogot a Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.
 • Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.